Ce este Bio Agro Oliva


Bio Agro Oliva este un fertilizator organic cu excelente proprietăți de optimizare a calității solului, fertilizante și fitosanitare. Provine din deșeuri rezultate din procesul de fabricare a uleiului de măsline, respectiv din frunze de măslin, sâmburi de măsline și reziduuri lichide (așa-numitul katsigaros). Bio Agro Oliva are o calitate și o consistență consecventă, controlată în mod constant în laborator. Prin metoda Vlysidis de obținere a compostului Bio Agro Oliva se îmbogățește cu microorganisme benefice. Bio Agro Oliva nu conține agenți patogeni, semințe provenite de la vegetația sălbatică, componente de origine animală sau turbă.

Avantajele Bio Agro Oliva

Excelent fertilizatorAcțiune fitosanitarăEco-beneficii


Bio Agro Oliva conține toți nutrienții necesari plantei. Aceste elemente nutritive sunt încorporate în substanța organică din Bio Agro Oliva într-o formă în care pot fi absorbite treptat de plante fără a fi imobilizate în sol sau levigate. Microorganismele încorporate asigură eliberarea elementelor nutritive din sol și utilizarea acestora de către plante.
Fertilizarea culturilor se bazează pe nutrienți administrați plantelor direct (prin pulverizare foliară) sau asimilate prin intermediul solului (radicular). Elementele nutritive de ordin primar consumate de plante sunt azotul (Ν), fosforul (P) și sodiul (Κ), iar nutrienții de ordin secundar sunt magneziul (Mg), calciul (Ca) și sulful (S). În afară de acestea, plantele au nevoie de o mulțime de alți micronutrienți, precum fierul (Fe), borul (B), manganul (Mn), sodiul (Na) ș.a. Îngrășămintele chimice oferă plantelor doar elemente selectate, de obicei azot, fosfor, sodiu. Plantele cărora li se administrează îngrășăminte chimice prezintă prin urmare carențe în alte elemente, fapt care, deși este posibil să nu se reflecte în producția cantitativă, este însă dovedit prin vigoarea plantelor, rezistența acestora la condiții meteorologice nefavorabile (secetă, frig), sănătatea lor și calitatea produselor. Îngrășămintele organice, precum Bio Agro Oliva, conțin toate elementele nutritive necesare plantelor. Grație compoziției lor organice, elementele nutritive nu sunt atât de concentrate, fiind însă absorbite în procent mai mare de către plante. De exemplu, în situația în care fosforul reprezintă 5% dintr-un îngrășământ chimic, din acest procent 90% rămâne blocat în sol, nefiind asimilat de plantă. Prin urmare, procentul final de îngrășământ chimic absorbit de plantă este de 0,5%. Cantitatea corespunzătoare de fosfor conținută de Bio Agro Oliva este de 0,65%. Acest fosfor însă nu este blocat în sol, fiind asimilat aproape în totalitate de plantă. Un fenomen similar este valabil și pentru azotul care în îngrășămintele chimice se găsește sub formă de săruri. Sărurile sunt levigate cu ușurință. Astfel, se pierde o mare parte din azotul destinat plantelor, care ajunge în apele subterane, contaminând pânza freatică cu nitrați. Azotul din Bio Agro Oliva nu este levigat, fiind eliberat treptat în ritmul cerut de plantă. În plus, substanțele organice din Bio Agro Oliva îmbunătățesc structura solului, creând agregate stabile care se multiplică, deschizând pori la nivelul solului. Astfel, solul este ventilat mai bine, iar apa pluvială este drenată, în loc să stagneze, nu apar cruste pe suprafața solului, iar umiditatea acestuia se păstrează pentru un interval de timp mai mare. În acest mod este stimulată dezvoltarea rădăcinilor plantelor. Procentul mare de substanță organică reprezintă substratul ideal pentru o dezvoltare susținută a microorganismelor benefice din sol care la rândul lor creează și alte agregate, armonizând substanțele organice cu mineralele din sol. Creșterea numărului de mici orificii din sol înseamnă de fapt mărirea suprafeței interne a solului. Ori, o suprafață mai mare captează mai multe elemente nutritive, precum azotul, fosforul și potasiul. Acești nutrienți nu se pierd în apele subterane prin levigare, nici nu sunt imobilizați în sol, cum se întâmplă cu alte îngrășăminte. Simbioza dintre rădăcini și microorganismele din sol pune elementele nutritive la dispoziția plantelor când acestea le sunt necesare pentru dezvoltare. Concentrația ridicată de acizi humici din Bio Agro Oliva joacă un rol semnificativ în tot acest proces. Acizii humici reprezintă cea mai stabilă fracțiune a substanței organice, rămânând nealterați în sol timp de mulți ani. Bio Agro Oliva contribuie semnificativ la dezvoltarea ecosistemului solului și la funcționarea firească a ciclului său trofic. Ciclul elementelor nutritive în sol se sprijină pe simbioza armonioasă a microorganismelor (bacterii) cu protozoarele (viermii). Plantele depind de capacitatea microorganismelor de a transforma azotul organic în nitrați asimilabili.
Multe studii au dovedit că îngrășămintele obținute din reziduuri transformate în compost precum Bio Agro Oliva dețin o serie de proprietăți fitosanitare. Printre acestea se numără combaterea bolilor produse de ciuperci (Fusarium, Pythium, Phytophtora, Rhizoctonia, Verticillium), bacterii (Xanthomonas, Pseudomonas, Colletotrichum) și insecte (afide). Proprietățile nu se limitează la rădăcinile sau la vârful plantei, incluzând totodată tulpina și frunzele, bazându-se pe acțiunea microorganismelor benefice din compost. Din punct de vedere științific sunt menționate patru mecanisme prin care microorganismele din compost limitează multiplicarea patogenilor din sol: activarea competiției pentru elementele nutritive, producerea de antibiotice naturale, distrugerea microorganismelor dăunătoare de către organismele parazite și prădătoare, activarea mecanismelor de apărare ale plantelor față de agenții patogeni. Microorganismele din compost pot de asemenea să inactiveze sau să descompună substanțele dăunătoare din sol, precum metale grele și compuși organici și chimici.

Bio Agro Oliva contribuie la protecția plantelor și la consolidarea solului. Conține multe microorganisme care diminuează dezvoltarea în sol a altor microorganisme dăunătoare și insecte, distrugând substanțele nocive pentru om și pentru plante.
Procesul de fabricare a uleiului de măsline din fabricile moderne de ulei implică următoarele etape: Curățarea și spălarea măslinelor, Zdrobirea măslinelor, Amestecarea cu apă caldă (în presele trifazice), Omogenizarea amestecului de măsline, Decantarea și separarea uleiului de apă și de sâmburi. Se produc trei tipuri de reziduuri – frunze și mici rămurele, sâmburi și katsigaros (ape reziduale). În presele trifazice, apa și sâmburii se extrag separat, în cele bifazice împreună. Adesea, deșeurile ajung în mediu fără a fi prelucrate, în apele de suprafață sau pe plaje – împreună cu întreg impactul lor negativ (miros neplăcut, distrugerea florei și a faunei). Metodele propuse în mediul industrial sunt prelucrarea costisitoare a reziduurilor lichide prin epurare biologică sau prin depozitare în rezervoare deschise pentru evaporare la sol. Ultimul pas implică din nou mirosuri neplăcute, risc de scurgeri și de dezvoltare a microbilor. Metoda premiată și brevetată de obținere a compostului, aparținând profesorului Apostolos Vlysidis, depășește problemele ridicate de prelucrarea acestor reziduuri. La finalul acestei proceduri, după doar câteva luni, nu mai rămâne nici un reziduu, cu excepția prețiosului îngrășământ Bio Agro Oliva. Astfel fabricile de ulei de măsline sunt scutite de problemele de eliminare a deșeurilor rezultate din fabricație, producând în același timp o materie primă care este în măsură să înlocuiască mari cantități de îngrășăminte importate cu costuri ridicate în Grecia. Dacă toate fabricile de ulei măsline din Grecia ar aplica această metodă, îngrășământul produs ar fi suficient pentru a fertiliza toți măslinii din Grecia.

Cele mai multe fabrici de ulei de măsline moderne din Grecia ridică probleme semnificative pentru mediu întrucât deșeurile produse de acestea sunt reciclate cu greutate. Sâmburii și reziduurile lichide conțin ulei și fenoli și din această cauză se descompun lent. Metoda Bio Agro Oliva oferă soluția potrivită protejând în același timp și mediul înconjurător.