ПРОИЗХОД


-BIO AGRO OLIVA е подобрител за почва на растителна основа, който съдържа само отпадъчни продукти получени при обработката на маслиновия плод. По- точно, получава се при компостиране на остатъчния материал от плода, маслинови листа и течностни остатъци от маслиновия плод. Употребата на изключително и само растителни отпадъци за производството му, гарантира липсата на животински или човешки патоген в продукта и липсата на антибиотици или хормони в него.
- Поради употребата само на въздушната част на маслиновото дърво, се изключва съществуването на почвени фитопатогенни микроорганизми и семена от плевели.
- Постоянната употреба на на едни и същи съставки в определени пропорции в комбинация с нестандартната процедура на компостиране, осигуряват постоянното качество на произведения компост. Липсата на фитотоксичност в продукта се потвърждава от високият индекс на кълняемост в него.
-Производството се основава на технологията и на know how развити в Националния Технически Университет и има международна награда от OECD като технология, която би могла да има решителен принос за екологичното развитие на една Средиземноморска държава.

КАЧЕСТВА НА ПРОДУКТА

КАЧЕСТВА НА ПРОДУКТА

Продуктът, който вече е на пазара с името BIO AGRO OLIVA, показва доказаните качества на един изключителен биологичен почвен подобрител, подходящ за всички биологични култури. По- специално:
- Подобрява естествените качества (структурата) на почвата като образува агломерати с достатъчна гранулометрия, които позволяват почвата да бъде пухкава, като така се постига по-добра вентилация на корените на растенията, като едновременно силно подобрява правилното дрениране и подържането на подходяща влага на почвата.
- Подсилва действието на микроорганизмите в почвата поради високото органично съдържание на продукта, усилва още повече способността за задържане на вода в почвата понеже се образуват агломерати дължащи се на лепкавите вещесва, които образуват микроорганизмите.
- Увеличава катиообмена в почвата, като така усилва способността на почвата да задържа нужните хранителни елементи за развитието на растенията и да не се губят в подпочвените води. Високият индекс на катиообмен на продукта се дължи и на гранулометрията.
- Доставя на растението нутриенти от фосфор, азот, и най-вече калий, които поради органичната си природа се отделят бавно и на етапи, като се абсорбират от растенията, така че да остават в почвата и да не се „измиват” от дъждовете или при поливане както химическите торове, предоставяйки по този начин нутриенти на растението през всички стадии на развитие.
- Поради напредналата зрялост съдържа значително количество хумус, чиито елементи решително допринасят за комплексообразуване, което на свой ред допринася за задържането на нутриенти (азот, фосфор, калий) и микронутриенти (мед,живак,желязо,калций,магнезий) и допринася за високото наличие на нутриенти както в продукта, така и в почвата, на растенията.
- Значително допринася за развитието на екосистемата на почвата, така че хармоничното съжителство на микроорганизмите (бактерии) с протозоите (червеи) да подпомага цикъла на нутриентите и да допринася за здравословния хранителен цикъл на почвата и на живота около растението както е превръщането на органичен азот в нитрати.
- Притежава растителна защита поради съдържанието на полезни микроорганизми (предимно актиномицети), които не позволяват развитието на патогени в корените на растението чрез механизъм или на общо подтискане като предодвратява развитието на патогени в екосистемата на почвата или чрез механизъм на специално подтискане като произвежда подходящи ензими.
- Притежава способността да прочиства замърсена почва както и проблемна почва в резултат от интензивно земеделие и употребата на биоциди като метилов бромид.
- Притежава способността да предпазва растенията от насекоми, които са в почвата като плодовата мушица и Thrips, поради наличието на хищни акари (hypoaspis) в продукта.
- Чисто растителен продукт освободен от семена на други паразитни растения и плевели.