Τι είναι το Bio Agro Oliva
Το Bio Agro Oliva είναι ένα εδαφοβελτιωτικό υψηλής συγκέντρωσης χουμικών που προσδίδει άριστες ιδιότητες φυτοθρεπτικότητας και λίπανσης στα εδάφη που χρησιμοποιείται. Παράγεται από υπολείμματα παραγωγής ελαιολάδου, δηλαδή από φύλλα ελιάς, ελαιοπυρήνα και υγρά (κατσίγαρος). Το Bio Agro Oliva έχει σταθερή ποιότητα και σύσταση που ελέγχεται διαρκώς στο εργαστήριο. Η παραγωγή του με την μέθοδο συγκομποστοποίησης Βλυσίδη εμπλουτίζει το Bio Agro Oliva με ωφέλιμους μικροοργανισμούς. Το Bio Agro Oliva δεν περιέχει παθογόνα, σπόρους ζιζανίων, ζωϊκά συστατικά ή τύρφη.
Πως χρησιμοποιείται το Bio Agro Oliva
Το Bio Agro Oliva δεν είναι μόνο πηγή θρεπτικών στοιχείων για τα φυτά. Εκτός από αυτό, το Bio Agro Oliva βελτιώνει το έδαφος και την υγεία των φυτών με τους μικροοργανισμούς και τα υψηλά επίπεδα οργανικής ουσίας που διαθέτει. Το Bio Agro Oliva μπορεί να θεωρηθεί και σαν «μαγιά» που ακόμα και σε μικρές δόσεις μπορεί να δίνει αξιοθαύμαστα αποτελέσματα. Το Bio Agro Oliva βελτιώνει εξαντλημένα χωράφια και εξυγιαίνει προβληματικά εδάφη.

Τα πλεονεκτήματα του Bio Agro Oliva

Άριστο Προϊόν Λίπανσης

Άριστο Προϊόν Λίπανσης

Το Bio Agro Oliva περιέχει θρεπτικά στοιχεία σε μορφή που είναι σχεδόν εξ' ολοκλήρου διαθέσιμη στα φυτά. Η αποδέσμευση γίνεται σταδιακά. Δεν χάνονται θρεπτικά στοιχεία με έκπλυση ή ακινητοποίηση.

Φυτοπροστατευτική Δράση

Φυτοπροστατευτική Δράση

Το Bio Agro Oliva με τους ωφέλιμους μικροοργανισμούς του μειώνει την ανάπτυξη βλαβερών μικροοργανισμών και εντόμων στο έδαφος και καταστρέφει ουσίες που είναι βλαβερές για τον άνθρωπο και τα φυτά.

Περιβαλλοντικό Όφελος

Περιβαλλοντικό Όφελος

Τα περισσότερα ελαιοτριβεία ρυπαίνουν το περιβάλλον με τα υπολείμματά τους γιατί αργούν να αποσυντεθούν. Με την μέθοδο Βλυσίδη τα υπολείμματα αυτά μετατρέπονται σε ένα πολύτιμο υλικό – το Bio Agro Oliva.