ПРОИЗХОД
-BIO AGRO OLIVA е подобрител за почва на растителна основа, който съдържа само отпадъчни продукти получени при обработката на маслиновия плод. По- точно, получава се при компостиране на остатъчния материал от плода, маслинови листа и течностни остатъци от маслиновия плод. Употребата на изключително и само растителни отпадъци за производството му, гарантира липсата на животински или човешки патоген в продукта и липсата на антибиотици или хормони в него.
ДОЗИРОВКА
Дозировките, които представяме по –надолу са резултати получени от поне два опита проведени в разсадници и полево земеделие. Дозировката се отнася до покриване на нуждите на растението от нутриенти изключително с Bio Агро Oliva. Трябва да се отбележи, че дозировката е напълно показателна и не е противопоказно да се използва по- голямо или по- малко количество компост при някои растения. Трябва също да бъде отбелязано, че за правилното и използване на компост е нужно да бъдат определени нуждите от наторяване и органични вещества, да се вземе пред вид състава на почвата и дали ще има някакъв друг вид наторяване.