Οδηγίες Χρήσης


Πολλοί καλλιεργητές αντιμετωπίζουν ένα κόμποστ μόνο ως μια θρεπτική πηγή για το έδαφός τους. Όμως το Bio Agro Oliva προσφέρει πολύ περισσότερα μέσω του εμβολιασμού του εδάφους με διάφορους μικροοργανισμούς και με τα υψηλά επίπεδα οργανικής ύλης που διαθέτει. Εκτός από τη λίπανση συνεισφέρει και στην υγεία των φυτών και τη συγκράτηση των θρεπτικών ουσιών και της υγρασίας του εδάφους. Το Bio Agro Oliva μπορεί να θεωρηθεί και σαν «μαγιά» που ακόμα και σε μικρές δόσεις μπορεί να δίνει αξιοθαύμαστα αποτελέσματα.

Οι δοσολογίες που αναφέρονται παρά κάτω είναι ενδεικτικές και μπορούν να διαφέρουν προς τα πάνω ή προς τα κάτω ανάλογα με το έδαφος, την άρδευση, την απόσταση φύτευσης, την ηλικία, την κατάσταση και απόδοση της καλλιέργειας, τις κλιματολογικές συνθήκες κλπ. Για επαγγελματική χρήση συνιστάται να γίνει πρώτα εδαφολογική ανάλυση ώστε να προσδιοριστεί με ακρίβεια η ποσότητα σε Bio Agro Oliva ή και συμπληρωματικών θρεπτικών στοιχείων από άλλες πηγές.

Προτείνεται η επιφανειακή ενσωμάτωση του Bio Agro Oliva στο έδαφος με κατάλληλο μηχάνημα ή εργαλείο (δισκοσβάρνα, φρέζα, σκάψιμο) ανάλογα με την περίπτωση. Το Bio Agro Oliva δεν πρέπει να παραχώνεται πιο βαθειά από 10 cm βάθος γιατί οι μικροοργανισμοί πρέπει να έχουν αέρα για να μπορούν να δουλέψουν.

Η κατάλληλη εποχή λίπανσης είναι λίγο πριν την έναρξη της καλλιεργητικής περιόδου. Όταν ξεκινούν τα φυτά να αναπτύσσονται, πρέπει το Bio Agro Oliva να βρίσκεται κοντά στις ρίζες τους.

Στην ελιά, το αμπέλι και γενικά τα πολυετή φυτά, η λίπανση γίνεται αργά το χειμώνα (με την αρχή του κλαδέματος). Στις ετήσιες καλλιέργειες, η αντίστοιχη περίοδος είναι η εδαφοκατεργασία που προηγείται της σποράς ή της φύτευσης. Όταν το Bio Agro Oliva χρησιμοποιείται μόνο επιφανειακά χωρίς ενσωμάτωση (π.χ. σε λάκκο γύρω από τα φυτά) αργούν να φαίνονται τα αποτελέσματα.

Το Bio Agro Oliva μπορεί να χρησιμοποιηθεί και σαν συστατικό του υποστρώματος σε σπορεία και γλάστρες μαζί με άλλα υλικά (χώμα, τύρφη, περλίτης κλπ.). Το ποσοστό στο τελικό μίγμα διαφέρει ανάλογα με την χρήση του υποστρώματος.

Δεν υπάρχει πρόβλημα υπερδοσολογίας του Bio Agro Oliva. Φυτά αναπτύσσονται χωρίς πρόβλημα και μέσα σε υπόστρωμα από 100% Bio Agro Oliva. Η Ευρωπαϊκή Ένωση όμως βάζει ένα ανώτατο όριο εφαρμογής για την προστασία των υπόγειων υδάτων από την νιτρορύπανση. Αυτό το όριο (17 χγ. άζωτο / στρ. ή 1080 χγ./στρ. Bio Agro Oliva) ισχύει σε κάποιες μορφές καλλιέργειας (π.χ. βιολογική γεωργία) ή σε συγκεκριμένες ευαίσθητες περιοχές.

Δοσολογία

Ελαιόδεντρα
Αμπέλια
Εσπεριδοειδή – Οπωροφόρα – Ακτινίδιο
Ετήσιες καλλιέργειες
Θερμοκηπιακά Κηπευτικά (επαγγελματική χρήση)
Υπαίθρια Κηπευτικά (επαγγελματική χρήση)
Υπαίθρια Κηπευτικά (ερασιτεχνική χρήση)
Ανθοκομικά – Καλλωπιστικά φυτά
Γλαστρικά φυτά