Τρόπος Παραγωγής


Τα υπολείμματα επεξεργασίας της ελιάς περιέχουν συστατικά που εμποδίζουν τη φυσική διαδικασία αποδόμησής τους, δηλαδή λάδι και φαινόλες. Γι’αυτό θεωρούνται επιβλαβή για το περιβάλλον. Η μέθοδος παραγωγής του Bio Agro Oliva ξεπερνά τα πρόβλημα αυτό με μια διαδικασία αποτοξικοποίησης που ακολουθείται από ελεγχόμενη κομποστοποίηση. Στη διάρκεια της κομποστοποίησης καταναλώνονται όλα τα υπολείμματα των ελαιοτριβείων και παράγεται το εδαφοβελτιωτικό προϊόν Bio Agro Oliva.

Αποτοξικοποίηση

Με την προσθήκη υπεροξειδίου του υδρογόνου (Η2Ο2) και θειικού σιδήρου (FeSO4) (αντιδραστήρια Fenton) αποτοξικοποιούνται τα στερεά και υγρά υπολείμματα των ελαιοτριβείων. Η εφαρμογή επιτυγχάνει τη μείωση των ρυπαντικών φορτίων, την αποδόμηση των φαινολικών ενώσεων και την απόσμηση.

Κομποστοποίηση

Στο πρώτο στάδιο, ο πυρήνας και τα φύλλα αναμειγνύονται με υγρό απόβλητο. Η θερμοκρασία των υλικών αυξάνεται στους 40°C με την παρουσία μυκητών και βακτηρίων και διαρκεί 2 – 3 ημέρες. Στη συνέχεια, η κομποστοποίηση εισέρχεται στο επόμενο στάδιο (40–70°C), όπου λαμβάνει χώρα το κύριο μέρος της αποικοδόμησης και σταθεροποίησης των οργανικών ουσιών. Οι υπάρχοντες μικροοργανισμοί αντικαθίστανται από θερμόφιλα βακτήρια, ακτινομύκητες και μύκητες. Η επιθυμητή θερμοκρασία επιτυγχάνεται με συχνή ανάδευση και αερισμό των υλικών, καθώς και με νέες προσθήκες κατσίγαρου (υγρό απόβλητο ελαιοτριβείου). Κατά τη διάρκεια του θερμόφιλου σταδίου επιτυγχάνεται αποστείρωση των υλικών από πιθανούς παθογόνους. Η χρονική διάρκεια του θερμόφιλου σταδίου αυτού είναι περίπου 45 – 55 ημέρες.

Το τελευταίο στάδιο, η ωρίμανση, χαρακτηρίζεται από τη μείωση της μικροβιακής δραστηριότητας και την πτώση της θερμοκρασίας. Κατά την ωρίμανση λαμβάνει χώρα η σταθεροποίηση του pΗ και η σύνθεση χουμικών οξέων. Η ανάδευση και αερισμός των υλικών εξακολουθεί και κατά τη διάρκεια της ωρίμανσης, αλλά γίνεται πολύ σπανιότερα από πριν. Ο χρόνος ωρίμανσης του συγκεκριμένου compost ανέρχεται σε 60-90 ημέρες οπότε και μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε καλλιέργειες.

Η ολοκλήρωση της ωρίμανσης ελέγχεται με διάφορα τεστ στο εργαστήριο ώστε να εξασφαλιστούν οι άριστες ιδιότητες και η σταθερή ποιότητα του τελικού προϊόντος Bio Agro Oliva.