Анализ


BIO AGRO OLIVA

Органичен почвен подобрител от  растителен произход

Обогатява  с нутриенти  и полезни микроорганизми.

Подсилва  здравето на растенията

Подобрява  качеството на продуктите

РАЗРЕШЕНО В БИОЛОГИЧНОТО  ЗЕМЕДЕЛИЕ ( ЕЕ 889/2008)

Произвежда се компостирани маслинови  отпадъци

Освободено от патогени и семена на плевели

Метод на производство  Влисидис (Patent  Nr.1003486/1997 & 103914/2000)

Международна награда от  OECD

Анализ (на сухо вещество)
Органично вещество 80-90%
Азот (N) 2-3% ( > 80% органичен)
Фосфор (P2O5) 0,6 – 0,8%
Калий (К2О) 2- 2,8%
 Калций (CaO) 4-5%
Магнезий (MgO) 0,4- 0,5%
pH 7.5 – 8,5
Електропроводимост 1,9-2,5 mS
Хумусни киселини 5-15%
Fulvic  киселини 1,6-4,7%
Полезни микроорганизми (HPC) 3,6 x108  CFU/g
Азотосвързващи бактерии 1х103-106  SFU/g
Индекс на зрялост По- голям от 50%