ПРОИЗВОДСТВЕН ПРОЦЕС


Продуктът е резултат от цялостна и насочена ферментация на конкреттни съставки, която е проучена старателно като цялостен стабилизационен процес- етап на хумофикация, с цел производсвото на еднин отличен почвен подобрител. Крайният продукт има съвсем различен вид и текстура в сравнение с материалът използван в началото, той е напълно стабилизиран и доста зрял, без неприятна миризма, а с характерната за почва миризма заради присъствието на семена на актиномицети. Не предизвиква фитотоксични проблеми, които са характерни при не добра фермрнтация (поради съществуване на малка верига органични киселини или поради задържане на азот и кислород в почвата) при културите и изключва наличието на неприятни миризми, семена на плевели и различни патогени.
Процесът на компостиране, който се следва при производството на на BIO AGRO OLIVA е силно аеробен, като всички положителни страни на този вид ферментация се проявяват в крайния продукт. По-точно крайният продукт е стерилен, тъй като остава при високи температури за дълъг период от време, загубата на азот съдържащ се началния материал е малка и в този процес се биоразграждат всички пестициди, които се използват при култивиране на маслината ако се съдържат в начлния материал. Също така, почвеният подобрител се обогатява с полезни микроорганизми, които се развиват по- лесно при аеробното компостиране.