ДОЗИРОВКА


Дозировките, които представяме по –надолу са резултати получени от поне два опита проведени в разсадници и полево земеделие. Дозировката се отнася до покриване на нуждите на растението от нутриенти изключително с Bio Агро Oliva. Трябва да се отбележи, че дозировката е напълно показателна и не е противопоказно да се използва по- голямо или по- малко количество компост при някои растения. Трябва също да бъде отбелязано, че за правилното и използване на компост е нужно да бъдат определени нуждите от наторяване и органични вещества, да се вземе пред вид състава на почвата и дали ще има някакъв друг вид наторяване.
Препоръчва се интегрирането на компоста в почвата да се прави с фреза или леко и не дълбоко прекопаване, в зависимост от случая.
Не съществуват проблеми при предозиране с Bio Агро Oliva. Растенията могат да растат дори в субстрат, съставен от 100% Bio Агро Oliva. Въпреки това Европейският съюз поставя горна граница на приложение с цел защита на подземните води от замърсяване с нитрати. Това ограничение (17 кг. азот/1 000 кв.м или 1080 кг/1 000 кв.м на Bio Агро Oliva) се прилага за някои култури (например, биологичното земеделие в някои страни от ЕС), или за определени чувствителни към замърсяване с нитрати райони. Досега в Гърция контролът относно използвано количеството се отнася до органични торове от животински произход. В Германия обаче се се прилага ограничение на използване на торове от всякакъв произход.

ДОЗИРОВКА

Лозя
Маслинови дървета
Цитрусови плодове - Овощни дръвчета - киви
Годишни култури
Оранжерийни зеленчуци (търговска употреба)
Полеви зеленчуци (търговска употреба)
Полеви зеленчуци (хоби градинарство)
Декоративни растения
Саксийни растения