СЕРТИФИКАТИ – ЛИЦЕНЗИ


В Гърция, разрешително за използването на подобрители на почвата не е необходимо ако условията на Y.A. 217217 08.01.2004 (ΦΕΚ 35 Β, 16.1.2004 г.), са изпълнени. Има разрешително за използване в Австрия като органичен тор, което важи и за Германия.

Патенти

-Метод за ползотворно обработване на течни отпадъци с високо органично съдържание чрез съвместно компостиране - етап на хумификация с твърди органични отпадъци и селскостопански продукти.
-Метод за преработване на отпадъците от зехтин- мелници и производство на органохумусен продукт.

Оторизация в биологичното земеделие

- Гърция: Одобрение от Министерството на развитие на селското стопанство-протокол номер 1142/69745 16/9/2013 (виж тук).

- Германия: Одобрение за употреба в биологичното земеделие. Валиден сертификат от инстанция за одобрение на органични материали (виж тук). http://www.betriebsmittelliste.de

- Австрия: Одобрение за употреба в биологичното земеделие . Валиден сертификат от инстанция за одобрение на органични материали (виж тук). http://www.infoxgen.com